thiết kế nội thất văn phòng nhà máy tổng hợp -KCN Hòa Xá -Nđ

thiết kế nội thất văn phòng nhà máy tổng hợp -KCN Hòa Xá -Nđ

  Đặt mua

  Nội dung chi tiết

  Văn phòng nhà máy tổng hợp -KCN Hòa Xá Thành phố Nam Định là tổ hợp văn phòng rất nhiều các phòng ban, Mỗi phòng ban là một chức năng khác nhau

  KTs NamPhong Arc đã đưa ra ý tưởng táo bạo mỗi phòng ban là một màu sắc khác nhau, tạo không gian năng động khi làm việc

  nội thất văn phòng tổng hợp ( view1)

  thiet-ke-noi-that-van-phong-tai-nam-dinh

  nội thất văn phòng tổng hợp ( view2)

  thiet-ke-noi-that-van-phong-tai-nam-dinh.jpg (3)

  nội thất văn phòng tổng hợp ( view3)

  thiet-ke-noi-that-van-phong-tai-nam-dinh.jpg (4)

  nội thất văn phòng tổng hợp ( view4)

  thiet-ke-noi-that-van-phong-tai-nam-dinh.jpg (5)

  nội thất văn phòng tổng hợp ( view5)

  thiet-ke-noi-that-van-phong-tai-nam-dinh.jpg (6)

  nội thất văn phòng tổng hợp ( view6)

  thiet-ke-noi-that-van-phong-tai-nam-dinh.jpg (7)

  nội thất văn phòng tổng hợp ( view7)

  thiet-ke-noi-that-van-phong-tai-nam-dinh.jpg (8)

  nội thất văn phòng tổng hợp ( view8)

  thiet-ke-noi-that-van-phong-tai-nam-dinh.jpg (9)

  nội thất văn phòng tổng hợp ( view9)

  thiet-ke-noi-that-van-phong-tai-nam-dinh.jpg