Chung cư b2.1 hh02 thanh hà

Chung cư b2.1 hh02 thanh hà

  Đặt mua

  Nội dung chi tiết

  Dự án : Chung cư b2.1 hh02 khu đô thị thanh hà

  Hạng mục : tổng quan chung cư b2.1 hh02 thanh hà

  Tổ hợp chung cư b2.1 hh02 bao gồm 5 tòa hh02 A, HH02B, HH02C, HH02D, HH02E . với các căn hộ như sau

  1 .Căn hộ 02, 08 với diện tích sử dụng 71.82 m2 và diện tích xây dựng là 80.72 m2

  2. Căn hộ 04, 06 với diện tích sử dụng là  42.86 m2  và diện tích xây dựng là 47.86 m2

  3. Căn hộ 10, 16, 24, 34 với diện tích sử dụng là  61.21 m2, và diện tích xây dựng là 68.49 m2

  4. Căn hộ 12,14, với diện tích sử dụng là 55.60 m2, và diện tích xây dựng là 61.51m2

  5 . Căn hộ 18,22 với diện tích sử dụng là 73.1 m2, và diện tích xây dựng là 82.07 m2

  6 . Căn hộ 20 với diện tích sử dụng là 63,77 m2 ,và diện tích xây dựng là 69.92 m2

  7. Căn hộ 28,30 với diện tích sử dụng là 66.72 m2, với diện tích sử dụng là 73.81 m2

  8 . Căn hộ 26,32 với diện tích sử dụng là 56.95, với diện tích sử dụng là 63.19 m2

  Các căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại.

  Một số hình ảnh sản xuất và thi công

  một số sản phẩm hoàn thành napoli